Các khoá học hiện có

Khóa học cũng cấp tất cả các kĩ năng cần thiết để tạo một bài giảng e-Learning hoàn chỉnh bao gồm:

  • Tạo nội dung và câu hỏi trắc nghiệm.
  • Quay và chỉnh sửa audio/video.
  • Xuất bài giảng ra HTML5 và đóng gói bài giảng thành SCORM, xAPI.
  • Cách tạo các trò chơi giáo dục đơn giản.

Tác giả: Nguyễn Phú - Thúy Hằng - Cẩm Tuyên

Bản quyền: ATOMI