Các khoá học hiện có

Dùng thử các tính năng của ActivePresenter

Các vấn đề cơ bản trong e-Learning: tạo nội dung bài học, bài trắc nghiệm với phần mềm tạo bài giảng e-Learning, tạo khóa học và quản lý học viên, theo dõi điểm bằng hệ thống quản lý học tập (LMS).


Khóa học cũng cấp tất cả các kĩ năng cần thiết để tạo một bài giảng e-Learning hoàn chỉnh bao gồm:

  • Tạo nội dung và câu hỏi trắc nghiệm.
  • Quay và chỉnh sửa audio/video.
  • Xuất bài giảng ra HTML5 và đóng gói bài giảng thành SCORM, xAPI.
  • Cách tạo các trò chơi giáo dục đơn giản.

Tác giả: Nguyễn Phú - Thúy Hằng - Cẩm Tuyên

Bản quyền: ATOMI