Tìm kiếm toàn hệ thống chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

49 Khoá học

Giáo viên: elvis nguyen

Kiểm thử

Giáo viên: Nguyễn Dung

bai tap

Giáo viên: phúc ngọc huyền phạm

Rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực

Rèn luyện một số kiến thức, tư duy, sáng tạo cho sinh viên. giúp sinh viên nắm bắt được các kỹ năng một cách thành thạo sau khi ra trường: kỹ năng soạn thảo, kỹ năng sử dụng một số phần mềm hỗ trợ học tập,...

Giáo viên: Anh Nguyễn Ngọc

Rèn luyện NVSP - Kỹ năng CNTT

1. Môn học nhằm cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ bản cho phép sinh viên có thể khai thác được các phần mềm, công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ trong việc xây dựng học liệu, giáo án điện tử.

2. Quản lý không gian học tập dựa trên các hệ thống trực tuyến như: Lưu trữ tài nguyên trực tuyến (Googledrive, Onedrive, …); tạo môi trường học tập tương tác trên lớp; quản lý lớp học trực tuyến (zoom, skype, …); quản lý khóa học trực tuyến (fitel, moodle, …)

Rèn luyện NVSP Kỹ năng CNTT
Các Môn Học Khác
Xem trước khóa học

Giáo viên: Phương Thảo Nguyễn

Rèn luyện NVSP Kỹ năng CNTT

- Khai thác được các phần mềm, công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc xây dựng học liệu, giáo án điện tử

-Quản lý không gian học tập dựa trên các hệ thống trực tuyến

-Thực hành được thao tác sử dụng các công cụ ngay trên lớp nhằm tăng khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy.

Giáo viên: Vương Thu Thảo

Rèn luyện NVSP - Kỹ năng CNTT

-Mục tiêu: Biết sử dụng ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học

Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT
Các Môn Học Khác
Xem trước khóa học

Giáo viên: Hải Giang Phan

Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT

- Khai thác được các phần mềm, công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc xây dựng học liệu, giáo án điện tử.

- Quản lý không gian học tập dựa trên các hệ thống trực tuyến.

- Thực hành được thao tác sử dụng các công cụ ngay trên lớp nhằm tăng khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy.

Giáo viên: Văn Quỳnh Ngân

Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT

Hệ thống học có ít nhất 2 khóa học (xem hình dưới), trong đó có một khóa học là “Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT”. Khóa học thứ 2, có thể chọn một môn học trong chuyên ngành của học viên (ví dụ học viên Khoa Sinh học chọn 1 môn sinh học, khoa Lý chọn một môn chuyên ngành của Vật Lý, …). Với mỗi khóa học, đều có phần giới thiệu ngắn gọn về mục tiêu của khóa học, có hình ảnh minh họa...

Giáo viên: Vân Hà Phạm

Rèn luyện NVSP - Kỹ năng CNTT

1.Môn học nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản cho phép sinh viên có thể khai thác được các phần mềm, công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc xây dựng học liệu, giáo án điện tử.

2.Quản lý không gian học tập dựa trên các hệ thống trực tuyến như lưu trữ tài nguyên trực tuyến (Googledrive, Onedrive, …); tạo môi trường học tập tương tác trên lớp ; quản lý lớp học trực tuyến (zoom, skype, …); quản lý khóa học trực tuyến (fitel, moodle, …)

Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT
Các Môn Học Khác
Xem trước khóa học

Giáo viên: Quý Phạm

Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT

1. Môn học nhằm cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ bản cho phép sinh viên có thể khai thác được các phần mềm, công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc xây dựng học liệu, giáo án điện tử

2. Quản lí không gian học tập dựa trên các hệ thống trực tuyến như: lưu trữ tài nguyên trực tuyến; tạo môi trường học tập tương tác trên lớp, quản lí lớp học trực tuyến, quản lí các khóa học trực tuyến

Giáo viên: Mai Sang Phan

Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT

 Môn học nhằm cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ bản cho phép sinh viên có thể khai thác được các phần mềm, công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc xây dựng học, giáo án điện tử. 


Giáo viên: Trang Cao Minh

Rèn luyện NVSP - Kỹ năng CNTT

Mục tiêu:

1. Khai thác được các phần mềm, công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc xây dựng học liệu, giáo án điện tử bao gồm: • Soạn giáo án • Tạo và trộn đề thi trắc nghiệm • Biên tập video • Thiết kế bài giảng trực tuyến

2. Quản lý không gian học tập dựa trên các hệ thống trực tuyến như: • Lưu trữ tài nguyên trực tuyến (Googledrive, Onedrive, …); • Tạo môi trường học tập tương tác trên lớp. • Quản lý lớp học trực tuyến (zoom, skype, …); • Quản lý khóa học trực tuyến (fitel, moodle, …)

3. Thực hành được thao tác sử dụng các công cụ ngay trên lớp nhằm tăng khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy.