Tìm kiếm toàn hệ thống chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

47 Khoá học

Giáo viên: huyền hoa nguyễn

Rèn luyện NVSP - Kỹ năng CNTT

biết sử dụng CNTT trong quá trình dạy học

Giáo viên: Phương Thảo Nguyễn

Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT

RÈN LUYỆN NVSP THƯỜNG XUYÊN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT
Các Môn Học Khác
Xem trước khóa học

Giáo viên: Giang Nguyen Thu

Rèn luyện NVSP – Kỹ năng CNTT

Môn học nhằm cung cấp cấc kiến thức và kỹ năng cơ bản cho phép sinh viên có thể khai thác được các phần mềm, công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc xây dựng học liệu, giáo án điện tử.

Quản lý không gian học tập dựa trên các hệ thống trực tuyến như: lưu trữ tài nguyên trực tuyến (Googledrive, Onedrive,...); tạo môi trường học tập tương tác trên lớp, quản lý lớp học trực tuyến (zoom, skype,...); quản lý khóa học trực tuyến (Fitel, moodle,...)

Giáo viên: quốc vinh lương

BÀI TẬP 1. TIN HỌC 12. BÀI TOÁN QUẢN LÍ LÀ GÌ?

một số câu hỏi trắc nghiệm minh hoạ cho bài đầu tiên up active presenter

Giáo viên: Hằng Bùi

MODULL PLC

Giáo viên: kien Phamtrung

Internet

Giáo viên: Hai Yen Vu

Music