Tìm kiếm toàn hệ thống chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

34 Khoá học

Giáo viên: Dung Do

RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - Kĩ năng CNTTCung cấp kiến thức trang bị cho sinh viên những kĩ năng cần thiết về công nghệ thông tin ứng dụng trong dạy học


Giáo viên: Nguyễn Khánh Linh

Rèn luyện NVSP - Kỹ năng CNTT

-Rèn luyên các kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin ứng dựng trong giảng dạy cho sinh viên

Giáo viên: Nguyễn Hồng Hà

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm- Kĩ năng công nghệ thông tin

1. Môn học nhằm cung cấp kiến thức và kĩ năng cơ bản cho phép sinh viên có thể khai thác được các phần mềm, công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ cho việc xây dựng học liệu, giáo án điện tử.

2. Quản lí không gian học tập dựa trên các hệ thống trực tuyến như: lưu trưc tài nguyên trực tuyến(Googledrive, onedrive...), tạo môi trường học tập tương tác trên lớp,.....

Giáo viên: Hoa Mi

drag and drop

Giáo viên: siva reddy reddys

siva