Tìm kiếm toàn hệ thống chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

17 Khoá học

Giáo viên: Khuy Bùi

Tin Học

Giáo viên: Thảo Vũ

Bài 1111

Giáo viên: Satesh Kamble

Untitled1

Giáo viên: Krl Channel

Kuis Teologi

Giáo viên: Dang Le

Volcano

Giáo viên: Việt Phương Đào

Khóa học e-Learning cơ bản 2019

Các vấn đề cơ bản trong e-Learning: tạo nội dung bài học, bài trắc nghiệm với phần mềm tạo bài giảng e-Learning, tạo khóa học và quản lý học viên, theo dõi điểm bằng hệ thống quản lý học tập (LMS).


Giáo viên: Phú Nguyễn

Thiết kế bài giảng e-Learning với ActivePresenter 7

Khóa học cũng cấp tất cả các kĩ năng cần thiết để tạo một bài giảng e-Learning hoàn chỉnh bao gồm:

  • Tạo nội dung và câu hỏi trắc nghiệm.
  • Quay và chỉnh sửa audio/video.
  • Xuất bài giảng ra HTML5 và đóng gói bài giảng thành SCORM, xAPI.
  • Cách tạo các trò chơi giáo dục đơn giản.

Tác giả: Nguyễn Phú - Thúy Hằng - Cẩm Tuyên

Bản quyền: ATOMI