Tìm kiếm toàn hệ thống chưa được mở
Chuyển tới nội dung chính

13 Khoá học

Giáo viên: Phương Thảo Nguyễn

Văn học trung đại Việt Nam

Hướng dẫn sinh viên nắm vững các khuynh hướng cảm hứng chủ đạo, đặc điểm loại hình tác giả và hệ thống tác giả tiêu biểu trong mười thế kỷ văn học trung đại Việt Nam (VHTĐ).

- Trên nền tảng kiến thức về khuynh hướng văn học và loại hình tác giả VHTĐ, sinh viên đồng thời biết cách vận dụng, trau dồi năng lực đọc hiểu và giảng dạy, nghiên cứu VHTĐ nói riêng, VH Việt Nam nói chung


Giáo viên: Nguyễn Khánh Linh

Khuynh hướng văn học và loại hình tác giả Văn học trung đại Việt Nam

- Có kiến thức về loại hình tác giả Văn học Trung đại

- Nắm vững các huynh hướng cảm hứng của Văn học Trung đại

Giáo viên: NGUYỄN LOAN 1605

BÀI 2 NGỮ VĂN 10

  

 
 

Giáo viên: NGUYỄN LOAN 1605

SÓNG CỦA XUÂN QUỲNH

I. TÁC GIẢ  

 
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 
III. GHI NHỚ 

 

 

Giáo viên: NGUYỄN LOAN 1605

BÀI 4 : TẤM CÁM

I. MỞ BÀI 

II. THÂN BÀI 

III. KẾT BÀI 

 

 

Giáo viên: NGUYỄN LOAN 1605

VĂN HỌC DÂN GIAN

KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN  

 

Giáo viên: NGUYỄN LOAN 1605

BÀI CA NGẤT NGƯỠNG - NGUYỄN CÔNG TRỨ

BÀI CA NGẤT NGƯỠNG - NGUYỄN CÔNG TRỨ 

I . TÁC GIẢ 

II . TÁC PHẨM 

III. GHI NHỚ 

Giáo viên: Huy lê văn

MÔN VĂN